Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

foreignˈfɒrənadjektivutländsk; utrikes- <foreign trade>the Foreign and Commonwealth Secretary el. the Foreign Secretary i Storbritannien utrikesministernfrämmande <to för>
© NE Nationalencyklopedin AB