Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

English [ˈɪŋglɪʃ]adjektivengelsk
[ˈɪŋglɪʃ]substengelska språketthe King’s English el. the Queen’s English ungefär korrekt engelskathe English engelsmännen
un-English [ˌʌnˈɪŋglɪʃ]adjektivoengelsk
pidgin [ˈpɪdʒɪn]subst, pidgin English pidginengelska starkt förenklat halvengelskt blandspråk mellan personer med olika modersmål
spoken [ˈspəʊkən]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasperf. p. av speak
[ˈspəʊkən]adjektivtalad, muntligspoken English engelskt talspråk
we [wi:, obetonat ] (objektsform us)pronomenviman <we say ʻplease’ in English>
fluency [ˈflu:ənsɪ]substledigt uttryckssätther fluency in English was excellent hon talade flytande engelska
department [dɪˈpɑ:tmənt]substavdelningdepartment store varuhusdepartement, regeringsdepartementthe State Department amer. utrikesdepartementetthe English Department univ. Engelska institutionen
shaky [ˈʃeɪkɪ]adjektivskakig, darrandeostadig, ranglig <a shaky old table>; vacklande <a shaky government>svag <my English is a bit shaky>
channelˈtʃænlsubstkanal, sundthe English Channel el. the Channel Engelska kanalenränna, kanal för vätskorradio. el. tv. kanalmedium, kanalthrough the official channels tjänstevägen
subtitle [ˈsʌbˌtaɪtl]substundertitelfilm.pl. subtitles text <an English film with Swedish subtitles>
[ˈsʌbˌtaɪtl]verbförse med en undertitelfilm. texta
© NE Nationalencyklopedin AB