Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

major [ˈmeɪdʒə]adjektivstörre <a major operation>, stor- <a major war>, mera betydande <the major cities>the major part större delen, huvudpartenmajor road huvudledmusik. dur- <major scale>major key durtonartA major A-dur
[ˈmeɪdʒə]verbmajor in amer. ha som huvudämne <she’s majoring in history>
[ˈmeɪdʒə]substmil. major
© NE Nationalencyklopedin AB