Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Dickens [ˈdɪkɪnz]
dickens [ˈdɪkɪnz]substantivvard.what (who, where) the dickens…? vad (vem, var) tusan…?amer.as cute as the dickens jädrigt söt, jättesöt
Scrooge [skru:dʒ]person i Dickens bok 'A Christmas Carol'substantivgirigbuk, snålvarg
corpus [ˈkɔ:p|əs] (pl. -ora)substantiv[skrift]samling; samlad produktion <the Dickens corpus>språkv. korpus ordmassa, textmassa
© NE Nationalencyklopedin AB