Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

DIYˌdi:aɪˈwaɪskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. IPX saknasförk. för do-it-yourselfgör-det-själv <DIY shop el. DIY store>
do-it-yourself [ˌdu:ɪtjəˈself]adjektivse DIY
© NE Nationalencyklopedin AB