Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cheviot [ˈtʃevɪət]substantivcheviot tyg
Cheviot [ˈtʃevɪət]substantivcheviotfår
Cheviot Hills [ˈtʃevɪəthɪlz]substantiv i pluralgeogr.,the Cheviot Hills Cheviotbergen
serge [sɜ:dʒ]substantivcheviot <a blue serge suit>; sars
© NE Nationalencyklopedin AB