Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

core [kɔ:]substantivkärnhusbildl. kärna <a core of resistance>, kärnpunktthe core of äv. det innersta (centrala) ito the core helt och hållet, alltigenom <English to the core>, hundraprocentigt, genom-; [ända] in i själen <touched to the core>rotten to the core bildl. genomrutten, korrumperadtekn. kärna, innersta delthe core äv. det inre, stommenfys. härd, reaktorhärd
transitivt verbta ut kärnhuset ur, kärna ur
CORE [kɔ:]förk. för [the] Congress of Racial Equalitykongressen för rasjämlikhet i USA
soft-core [ˈsɒftkɔ:]adjektivsoft-core pornography mjukporr
core time [ˈkɔ:taɪm]substantivfixtid
core hours [ˈkɔ:raʊəz]substantiv i pluralfixtid
core subject [ˌkɔ:ˈsʌbdʒekt]substantivskol. kärnämne
rotten [ˈrɒtn]adjektivrutten äv. bildl.; skämd; murkenrotten to the core genomruttenvard. urusel <rotten weather>, urdålig, vissen <feel rotten>, eländig; skamlig, taskig <a rotten thing to have done that>; om sak äv. jäkliga rotten apple ett rötäggrotten luck! en sån förbaskad otur!a rotten [dirty] trick ett mycket fult trick
adverbvard.fancy sb rotten vara dötänd på ngnspoil sb rotten skämma bort ngn till max
© NE Nationalencyklopedin AB