Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 C och c [si:]substC, cmusik.C cC flat cessC sharp ciss
2 Cförk. för CelsiusC
c.förk. för cent, cents, cubic
c/o (förk. för care of)   på brev c/o, adress <c/o Smith>
Celsius [ˈselsjəs]substCelsius thermometer celsiustermometer30 degrees Celsius (30°C) 30 grader Celsius (30°C)
etc.etˈsetrəibland skrivet &c förk. för et ceteraetc., osv., m.m.
misplace [ˌmɪsˈpleɪs]verbfelplaceraperf. p. misplaced a) felplacerad b) malplacerad c) bortkastad <misplaced generosity>
1 pump [pʌmp]substpl. pumps a) släta herrskor b) amer. dampumps c) gymnastikskor
tidal [ˈtaɪdl]adjektivtidal wave a) tidvattensvåg b) jättevåg c) stark våg <a tidal wave of enthusiasm>
referrɪˈfɜ: (-rr-)verbhänskjuta, hänvisa <to till>refer to a) hänvisa till, referera till, åberopa b) vända sig till c) syfta på, hänföra sig till
© NE Nationalencyklopedin AB