Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

axis [ˈæksɪs] (pl. axes)substmat. axel
axes [ˈæksi:z]subst plse axis
rotate [rəʊˈteɪt]verbrotera, svänga <rotate round an axis>; låta roteraväxla, gå runt; låta växlarotate crops bedriva växelbruk
© NE Nationalencyklopedin AB