Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

minor [ˈmaɪnə]adjektivmindre <a minor operation>, smärre, mindre viktig; små- <minor planets>Asia Minor Mindre Asienmusik. moll- <minor scale>minor key molltonartA minor a-moll
[ˈmaɪnə]substjur. omyndig person, minderårig
interest [ˈɪntrəst]substintresse <in för>take an interest in intressera sig föregen fördelit is to his interest to det ligger i hans intresse attintresse <American interests in Asia>ränta, räntorfive per cent interest fem procents ränta
[ˈɪntrəst]verbintressera <in för>be interested in vara intresserad av
© NE Nationalencyklopedin AB