Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

AM [ˌeɪˈem] (förk. för amplitude modulation) AMamer. förk. för Master of Arts
am [æm, obeton. əm, m]1 person sg. pres. av be
pro-am [ˌprəʊˈæm]adjektivsport. med (för både) proffs och amatörer <pro-am tournament>substantivsportevenemang med profss och amatörer
I'm [aɪm]= am
'm= am <I'm>se ma'am
aren't [ɑ:nt]= are notaren't I?, vard. = am, not?
amplitude modulation [ˈæmplɪtju:dˌmɒdjʊˈleɪʃ(ə)n] (förk.AM)substantivfys. amplitudmodulering
ain't [eɪnt]ovårdat el. dial. för am (are, is) not; have not, has not
puzzled [ˈpʌzld]adjektivförbryllad, häpen, frågande, villrådigI am puzzled [as to] how to… jag är villrådig om hur jag ska…look puzzled se förbryllad (häpen, frågande) ut
annoyed [əˈnɔɪd]adjektivirriterad, förargadannoyed at sth förargad över ngtannoyed with sb irriterad på ngnI am annoyed that… det retar mig att…
© NE Nationalencyklopedin AB