Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

am [æm, obetonat əm]I am jag är; se vidare be
’m= am <I’m>
I’m [aɪm]= am
ain’t [eɪnt]vard. el. dialektaltför am (are, is) not, have not, has not
able [ˈeɪbl]adjektivskicklig, dugligI am able to do it jag kan göra det
speller [ˈspelə]substI am a bad speller jag är dålig på att stava
averse [əˈvɜ:s]adjektivI am averse to jag ogillarI’m not averse to jag har inget emot
willing [ˈwɪlɪŋ]adjektivvillig, beredvillig, tjänstvilligI am quite willing det vill jag gärna, det gör jag gärna
[ˈwɪlɪŋ]substshow willing visa god vilja
thinking [ˈθɪŋkɪŋ]substtänkande, tänkesättI am of his way of thinking jag tycker som hanto my thinking enligt min åsikt
enjoy [ɪnˈdʒɔɪ]verbnjuta avfinna nöje i, tycka omdid you enjoy the party? hade du roligt på festen?I am enjoying it here jag trivs härenjoy oneself ha trevligt, roa sig
© NE Nationalencyklopedin AB