Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

A och a []substA, amusik.A aA flat assA sharp aiss
a [ə el. ] och framför vokalan [ən]obestämda artikelnen, etttwice a day två gånger om dagen
peek-a-boo [ˌpi:kəˈbu:]interjektionbarnspr. tittut!
cock-a-doodle-doo [ˈkɒkəˌdu:dlˈdu:]interjektionkuckeliku
pit-a-pat [ˌpɪtəˈpæt]substhjärtas dunkanderegns smatter
à la carte [ˌæləˈkɑ:t]adjektiv och adverbà la carte
tête-à-têteˌteɪtɑ:ˈteɪtsubsttätatät, samtal mellan fyra ögon
powerful [ˈpaʊəfʊl]adjektivmäktig <a powerful nation>; kraftig <a powerful blow>, stark <a powerful engine>
hearty [ˈhɑ:tɪ]adjektivhjärtlig <a hearty welcome>; uppriktigkraftig <a hearty blow>riklig <a hearty meal>
perform [pəˈfɔ:m]verbutföra <perform a task>, uträttaframföra, spela <perform a piece of music, perform a part in a play>, uppföra, ge <perform a play>
© NE Nationalencyklopedin AB