Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

à la [ˌɑ:lɑ:]prepositionfr. à laa film à la Hollywood äv. en film i Hollywoodstil (efter Hollywoodrecept)
à la carte [ˌɑ:lɑ:ˈkɑ:t]adverbfr. à la carte
fretwork [ˈfretwɜ:k]substantivgenombrutet arbete, [arbete] à la grecque; flätverk, nätverk, gallerverk som ornamentlövsågsarbete; lövsågning
Chinese whispers [ˌtʃaɪni:zˈwɪspəz] (med verb i sg.)substantivviskleken barnlekattr. à la viskleken <the usual Chinese whispers type rumours>
after [ˈɑ:ftə]adverbrum efter, bakomtid efter[åt], senare <long after, soon after, a day after>the day after dagen efter (därpå)
prepositionrum el. tid efter; bakom, näst; amer. över <a quarter after two>; trots <after all the trouble I took, it was spoilt>after all när allt kommer omkring, ändå; egentligenafter that efter detta, därefter; sedanafter you! [var så god] du först!after you with the scissors kan jag få saxen efter dig (när du är klar)?uttr. ngt man vill ha efterbe after sth sträva efter (söka) ngt; vara ute efter ngtwhat is he after? vard. äv. vad vill han?, vad menar han?be after sb vara efter ngn <the police are after him>efter, i jämförelse med; enligt; i likhet medafter a fashion på sätt och vis⁅a painting⁆ after Rubens …i Rubens stil, …à la Rubens
konjunktionsedan, efter det attafter he went el. after he had gone sedan han hade gått
adjektiväv. i sammansättn. senare, efter-, [efteråt] följandein after years senare [i livet], längre fram
fashion [ˈfæʃ(ə)n]substantiv a) [kläd]modeit is all the fashion det är toppmodernt (sista skriket)be the fashion el. be in fashion vara modernlead (set) the fashion bestämma (diktera) modet; vara tongivandecome into fashion bli modernbe (have gone) out of fashion vara (ha blivit) omodern, ha kommit ur modet⁅she's been spending money⁆ like it's going out of fashion …som bara denthe world of fashion den fina (förnäma) världen b) attr. mode- <fashion drawing>sätt, vis <in (på) this fashion>after the fashion of sb i ngns stil, på samma sätt som (à la) ngnafter its fashion i sitt slagafter a fashion el. in a fashion någorlunda, så där tämligen [bra] <he can speak English after (in) a fashion>, på sätt och vis, i viss månin a strange fashion på ett egendomligt sätt, egendomligt
transitivt verb a) forma <into till>; formge, rita [modellen till], skapa <fashion a dress> b) göra, förfärdiga <from, out of av>, gestaltafully fashioned formstickad, fasonstickadavpassa <to efter>
© NE Nationalencyklopedin AB