Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

’re [ə]= are <they’re, we’re>
re-educate [ˌri:ˈedjʊkeɪt]verbomskola
re-election [ˌri:ɪˈlekʃən]substomval, återval
re-create [ˌri:krɪˈeɪt]verbskapa på nytt
re-elect [ˌri:ɪˈlekt]verbvälja om, återvälja
re-use [ˌri:ˈju:z]verbanvända på nytt, återanvända
re-examine [ˌri:ɪgˈzæmɪn]verbpå nytt undersöka (granska, förhöra, examinera)
re-cover [ˌri:ˈkʌvə]verbåter täckaklä om, förse med nytt överdrag
re-enter [ˌri:ˈentə]verbgå, komma in igen, åter gå (komma) in i
© NE Nationalencyklopedin AB