Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

'd [d]= had; would, should <he'd = he had el. he would; I'd äv. = I should, did, where'd he go?>
1 D och d [di:] (pl. D's el. d's)substantivD, dmus.D flat dessD major D-durD minor d-mollD sharp diss
d' [d]vard. = do <d'you know if…>
d.förk. för died, dollar, dollars
2 D [di:]substantivbetyg något under medel i en betygsskala från A till F, där A är högst <she got a D>
three-D [ˌθri:ˈdi:]adjektiv (kortform av three-dimensional); 3-D
d-n [dæm]se damn
D-day [ˈdi:deɪ]substantivdagen D dag för igångsättande av militär operation, spec. 6 juni 1944, dagen för invasionen i Normandie
R & D [ˌɑ:rənˈdi:]förk. för Research and DevelopmentFoU, Forskning och Utveckling
R & Dˌɑ:rənˈdi:förk. för Research and DevelopmentFoU, Forskning och Utveckling
© NE Nationalencyklopedin AB