De randiga ordböckerna

Ett behändigt verktyg för alla skeden i livet – från de första skolåren, via fortsatta studier, resor och äventyr – in i yrkeslivets specialiserade krav. Utforska katalogen och köp våra tryckta ordböcker hos vår samarbetspartner Adlibris eller annan återförsäljare.

Svenska

Norstedts svenska ordbok

Norstedts svenska ordbok innehåller cirka 72 000 svenska uppslagsord. Ordboken visar ordens betydelse, ordklass och böjning och ger exempel på sammansättningar och fraser. Norstedts svenska ordbok har utarbetats av Språkdata vid Göteborgs universitet, i samarbete med Norstedts.

Norstedts första svenska ordbok

Norstedts första svenska ordbok innehåller cirka 18 000 uppslagsord. Ordboken har en enklare uppställning än andra ordböcker och förklaringarna är alltid hela meningar där uppslagsordet upprepas. Enkla och tydliga exempel kompletterar förklaringarna och för flera hundra ord finns även illustrerande teckningar. Ordboken innehåller också information som man annars mest hittar i uppslagsböcker, till exempel fakta om länder och historiska händelser. Ordboken vänder sig i första hand till skolbarn.

NE:s svenska fickordbok

NE:s svenska fickordbok tar upp det svenska grundordförrådet och innehåller cirka 18 000 ord och fraser. Ordboken ger ordens betydelse, böjning och uttal samt många exempel på hur orden används. NE:s svenska fickordbok är lämplig för alla som lär sig svenska och är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana.

Svensk skolordlista

Svensk skolordlista bygger på Svenska akademiens ordlista och innehåller cirka 35 000 ord och fraser. Ordboken visar ordens betydelse, ordklass och böjning. Svensk skolordlista är framtagen med tanke på skolan, men är utmärkt för alla som behöver en mindre men ändå innehållsrik svensk ordlista.

Norstedts svenska synonymordbok

Norstedts svenska synonymordbok är en guldgruva för alla som producerar text och vill variera sitt språk, till exempel författare, journalister, översättare, studenter och bloggare. Med synonymer menas ord som är olika till formen men har närliggande betydelser, till exempel använda – begagna, lim – klister, klocka – ur. Denna upplaga är kraftigt reviderad och omarbetad jämfört med den föregående. Synonymerna kommer inte bara från normalspråket utan även från vardagligt och ålderdomligt språk. Dessutom finns ett stort antal fraser upptagna och för dessa ges synonyma fraser.

Norstedts etymologiska ordbok

Norstedts etymologiska ordbok är den första nyskrivna etymologiska ordboken på svenska sedan 1960-talet. Ordboken härleder cirka 20 000 svenska ord tillbaka till deras ursprung. Ibland blir det en resa långt tillbaka i tiden och genom många språk, ibland är det fråga om nya ord. Ett ganska nytt ord är ciabatta som vi har hämtat från italienskan, och det betyder ”uttrampad sko”.

Svenskt språkbruk

Svenskt språkbruk är en modern ordbok över konstruktioner och fraser i svenskan. Ordboken innehåller upplysningar om vad en mängd uttryck och fasta fraser betyder, hur vissa ord kan kombineras med varandra och i vilka sammanhang de normalt används. Användaren får också hjälp att hitta rätt preposition till ett specifikt uttryck. Konstruktionerna och fraserna följs av belysande exempel som är hämtade från autentiska texter.

Engelska

Norstedts första engelska ordbok

Norstedts första engelska ordbok är en engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok som innehåller cirka 33 000 uppslagsord. Ordboken vänder sig i första hand till barn och är rikt illustrerad. Uppställningen är enkel och pedagogisk med ett aktuellt ordförråd och ordboken innehåller ett stort antal språkexempel. Dessutom finns ett avsnitt med till exempel namnen på kända engelska och svenska barnböcker, seriefigurer med mera.

NE:s engelska fickordbok

NE:s engelska fickordbok är en engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för engelsktalande.

NE:s lilla engelska ordbok

NE:s lilla engelska ordbok är en lättanvänd engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok med det centrala ordförrådet i engelska. Boken innehåller cirka 70 000 ord och fraser med uttalsangivelser för alla engelska uppslagsord. I ordboken finns också många faktarutor med information om till exempel grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade ”falska vänner” – ord som ser likadana ut på båda språken men betyder helt olika saker.

Norstedts stora engelska ordbok

Norstedts stora engelska ordbok är en aktuell och innehållsrik engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok. Den innehåller cirka 154 000 ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser. I den svensk-engelska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv eller verb försetts med böjningsuppgifter.

Norstedts engelska ordbok – professionell (box)

Norstedts engelska ordbok – professionell i två band är den största engelsk-svenska/svensk-engelska ordboken. Den innehåller sammanlagt cirka 276 000 ord och fraser. Ordboken är främst avsedd för avancerade användare inom arbetslivet och på universitet och högskolor. Kärnan i boken är det moderna allmänspråket i engelska och svenska men den innehåller även en mängd fackbetonade ord och uttryck. Här finns dessutom uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser.

Norstedts engelsk-svenska ordbok - professionell

Norstedts engelsk-svenska ordbok – professionell är den största engelsk-svenska ordboken. Den innehåller sammanlagt cirka 138 000 ord och fraser. Ordboken är främst avsedd för avancerade användare inom arbetslivet och på universitet och högskolor. Kärnan i boken är det moderna allmänspråket i engelska och svenska men den innehåller även en mängd fackbetonade ord och uttryck. Här finns dessutom uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser.

Norstedts svensk-engelska ordbok - professionell

Norstedts svensk-engelska ordbok – professionell är den största svensk-engelska ordboken. Den innehåller sammanlagt cirka 138 000 ord och fraser. Ordboken är främst avsedd för avancerade användare inom arbetslivet och på universitet och högskolor. Kärnan i boken är det moderna allmänspråket i engelska och svenska men den innehåller även en mängd fackbetonade ord och uttryck. Här finns dessutom uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser.

Svensk-engelsk fackordbok (Gullberg)

Svensk-engelsk fackordbok innehåller cirka 200 000 ord och fraser hämtade från svenskt fackspråk. Ordboken är ett bra komplement till Norstedts engelska ordbok – professionell.

Business

Business är en engelsk-svensk/svensk-engelsk ordbok med cirka 25 000 uppslagsord hämtade från brittisk och amerikansk affärsengelska.

Svensk-engelsk teknisk ordbok

Elfte upplagan med cirka 150 000 termer.

Engelsk-svensk teknisk ordbok

Fjortonde upplagan med cirka 150 000 termer.

Teknisk ordbok

Svensk-engelsk/engelsk-svensk. Fjärde upplagan med cirka 14 000 termer.

Tyska

Norstedts första tyska ordbok

Norstedts första tyska ordbok är en tysk-svensk/svensk-tysk ordbok som innehåller cirka 5 000 uppslagsord. Ordboken vänder sig i första hand till nybörjare. Många artiklar har illustrationer som hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. Uppställningen är enkel och pedagogisk och ordboken innehåller både fraser och språkexempel. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer eller teman, till exempel kroppen, motsatser, skolan. Dessutom finns ett antal rutor med intressant information om viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagarna med mera.

Norstedts tyska fickordbok

Norstedts tyska fickordbok är en tysk-svensk/svensk-tysk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för tysktalande.

Norstedts lilla tyska ordbok

Norstedts lilla tyska ordbok är en lättanvänd tysk-svensk/svensk-tysk ordbok som innehåller cirka 70 000 ord. Förutom det centrala ordförrådet i tyska innehåller ordboken också många faktarutor med information om till exempel grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade ”falska vänner” – ord som ser likadana ut på båda språken men betyder helt olika saker.

Norstedts stora tyska ordbok

Norstedts stora tyska ordbok är en aktuell och innehållsrik tysk-svensk/svensk-tysk ordbok. Den innehåller cirka 140 000 ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser. I den svensk-tyska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv eller verb försetts med böjningsuppgifter.

Franska

Norstedts första franska ordbok

Norstedts första franska ordbok är en fransk-svensk/svensk-fransk ordbok som innehåller cirka 5 000 uppslagsord. Ordboken vänder sig i första hand till nybörjare. Många artiklar har illustrationer som hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. Uppställningen är enkel och pedagogisk och ordboken innehåller både fraser och språkexempel. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer eller teman, till exempel kroppen, motsatser, skolan. Dessutom finns ett antal rutor med intressant information om viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagar med mera.

NE:s franska fickordbok

NE:s franska fickordbok är en fransk-svensk/svensk-fransk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för fransktalande.

Norstedts lilla franska ordbok

Norstedts lilla franska ordbok är en lättanvänd fransk-svensk/svensk-fransk ordbok med det centrala ordförrådet i franska. Boken innehåller cirka 70 000 ord och fraser med uttalsangivelser för alla franska uppslagsord. I ordboken finns också många faktarutor med information om till exempel grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade ”falska vänner” – ord som ser likadana ut på båda språken men betyder helt olika saker.

Norstedts stora franska ordbok

Norstedts stora franska ordbok är en aktuell och innehållsrik fransk-svensk/svensk-fransk ordbok. Den innehåller cirka 145 000 ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser. I den svensk-franska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv eller verb försetts med böjningsuppgifter.

Spanska

Norstedts första spanska ordbok

Norstedts första spanska ordbok är en spansk-svensk/svensk-spansk ordbok som innehåller cirka 5 000 uppslagsord. Ordboken vänder sig i första hand till nybörjare. Många artiklar har illustrationer som hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. Uppställningen är enkel och pedagogisk och ordboken innehåller både fraser och språkexempel. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer eller teman, till exempel kroppen, motsatser, skolan. Dessutom finns ett antal rutor med intressant information om viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagar med mera.

NE:s spanska fickordbok

NE:s spanska fickordbok är en spansk-svensk/svensk-spansk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för spansktalande.

Norstedts lilla spanska ordbok

Norstedts lilla spanska ordbok är en lättanvänd spansk-svensk/svensk-spansk ordbok med det centrala ordförrådet i spanska. Boken innehåller cirka 70 000 ord och fraser med uttalsangivelser för alla spanska uppslagsord. I ordboken finns också många faktarutor med information om till exempel grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade ”falska vänner” – ord som ser likadana ut på båda språken men betyder helt olika saker.

Norstedts stora spanska ordbok

Norstedts stora spanska ordbok är en aktuell och innehållsrik spansk-svensk/svensk-spansk ordbok. Den innehåller cirka 130 000 ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser. I den svensk-spanska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv eller verb försetts med böjningsuppgifter.

Italienska

NE:s stora italienska ordbok

NE:s stora italienska ordbok är en aktuell och innehållsrik italiensk-svensk/svensk-italiensk ordbok. I den nya upplagan från 2017 har ett stort antal tillägg och förbättringar gjorts. Ordboken innehåller cirka 121 000 ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk och från vardagligt till formellt. Ett stort antal fraser hjälper användaren att välja den bästa översättningen. Dessutom ges uppgifter om konstruktion, stilnivå, prepositionsbruk och de italienska ordens böjning.

NE:s italienska fickordbok

NE:s italienska fickordbok är en italiensk-svensk/svensk-italiensk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för italiensktalande.

Baltiska

Norstedts baltiska ordbok

Norstedts baltiska ordbok är en enkel och lättillgänglig ordbok som underlättar vid kontakter med de baltiska länderna. Här finns ett aktuellt ordförråd på estniska, lettiska och litauiska samt ordens svenska motsvarigheter. Den tydliga uppställningen i spaltform gör det lätt att gå mellan de fyra språken i alla kombinationer.

Grekiska

Norstedts grekiska ordbok

Norstedts grekiska ordbok är en aktuell grekisk-svensk/svensk-grekisk ordbok med cirka 40 000 ord och fraser. Nygrekiska är det språkvetenskapligt korrekta namnet på det språk som talas i det moderna Grekland – men i dagligt tal brukar man säga grekiska. Ordboken innehåller även översikter över grammatik och uttal i både svenska och grekiska.

Kinesiska

Norstedts kinesisk-svenska ordbok

Det här är den första omfattande kinesisk-svenska ordboken som har getts ut i Sverige. Den är ett modernt och innehållsrikt standardverk som omfattar cirka 58 000 uppslagsord och fraser. Ordboken innehåller ett aktuellt allmänspråkligt ordförråd med ett brett urval av facktermer från olika ämnesområden. Många kulturspecifika och äldre ord och geografiska namn är också medtagna. Ordboken presenterar överskådligt och lättfattligt ett rikhaltigt kinesiskt ordförråd med korrekta och idiomatiskt träffande svenska översättningar.

Latin

NE:s latinsk-svenska ordbok

NE:s latinsk-svenska ordbok innehåller cirka 30 000 ord och fraser och är ett självklart val för alla som studerar latin eller på annat sätt kommer i kontakt med det latinska språket. Den nya upplagan från 2016 har fått en ny och tydligare typografisk form. Nytt är också att alla uppslagsord är fullt utskrivna. Dessutom har vokalkvantiteten i uppslagsorden reviderats och ett antal andra smärre korrigeringar gjorts.

Norstedts svensk-latinska ordbok

Norstedts svensk-latinska ordbok, med cirka 28 000 ord och fraser, dokumenterar vår tids latin. Mottot är ”omnia dici Latin epossint”, allt ska kunna sägas på latin. I denna ordbok hittar man de klassiska orden, men också nyheter som blogg, Eurovision, höjdskräck, kreditupplysning, ljudbok och spam.

Nederländska

Norstedts nederländska fickordbok

Norstedts nederländska fickordbok är en nederländsk-svensk/svensk-nederländsk ordbok som innehåller cirka 20 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse med mera.

Norstedts nederländsk-svenska ordbok

Norstedts nederländsk-svenska ordbok är en aktuell och innehållsrik ordbok med cirka 120 000 ord och fraser. Ordboken speglar det moderna allmänspråket och innehåller ord från olika stilnivåer, fackspråk och kulturspecifika ord och uttryck. Denna ordbok är lika användbar för svenskspråkiga som för nederländskspråkiga användare.

Norstedts svensk-nederländska ordbok

Norstedts svensk-nederländska ordbok är en aktuell och innehållsrik ordbok med cirka 100 000 ord och fraser. Ordboken speglar det moderna allmänspråket och innehåller ord från olika stilnivåer, fackspråk och kulturspecifika ord och uttryck. Denna ordbok är lika användbar för svenskspråkiga som för nederländskspråkiga användare.

Polska

Norstedts polska ordbok

Norstedts polska ordbok är en polsk-svensk/svensk-polsk ordbok med cirka 45 000 ord och fraser. Ordboken innehåller ett aktuellt basordförråd, men också termer från områden som teknik, handel, sport och turism. I ordboken hittar man även uppgifter om polskt och svenskt uttal, listor över vanliga förkortningar och geografiska namn med mera.

Portugisiska

NE:s portugisiska fickordbok

NE:s portugisiska fickordbok är en portugisisk-svensk/svensk-portugisisk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en minigrammatik samt ett avsnitt om portugisiskt uttal.

Norstedts portugisisk-svenska ordbok

Denna ordbok är den enda heltäckande moderna portugisisk-svenska ordbok som finns utgiven i Sverige. Boken innehåller cirka 55 000 ord och fraser och täcker ett stort område – den redovisar det portugisiska språket som det talas och skrivs i olika länder i Europa, Sydamerika och Afrika samt Östtimor. Både allmänspråk, fackuttryck, vardagliga och ålderdomliga ord finns med. Även många dialektala varianter redovisas. Norstedts portugisisk-svenska ordbok är ett oumbärligt hjälpmedel vid läsning av portugisisk litteratur och tidningstext. Den tjänar också till att fördjupa kunskaperna i portugisiska på mer avancerade nivåer.

Ryska

Norstedts ryska fickordbok

Norstedts ryska fickordbok är en rysk-svensk/svensk-rysk ordbok som innehåller cirka 34 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om det ryska alfabetet och ryskt uttal.

Norstedts stora ryska ordbok

Norstedts stora ryska ordbok är en aktuell och innehållsrik rysk-svensk/svensk-rysk ordbok. Den innehåller cirka 144 000 ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser. I den svensk-ryska delen ges uttal till alla uppslagsord. Dessutom finns det en kort vägledning till svensk och rysk grammatik samt ett avsnitt om det ryska alfabetet och ryskt uttal. Denna ordbok är lika användbar för svenskspråkiga som för ryskspråkiga användare.

Danska

Norstedts danska fickordbok

Norstedts danska fickordbok är en dansk-svensk/svensk-dansk ordbok som innehåller cirka 28 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser samt en minigrammatik. På pärmens insida finns en lista över de danska räkneorden.

Norstedts dansk-svenska ordbok

Norstedts dansk-svenska ordbok innehåller cirka 50 000 ord och fraser och är ett standardverk för alla som vill förstå danska i tal och skrift. I ordboken redovisas både uttal och böjning, och i en särskild lista ges uttal för ett antal vanliga person- och ortnamn. Huvudvikten ligger på det allmänna ordförrådet, men vissa facktermer från olika områden har tagits med.

Norska

NE:s norska fickordbok

NE:s norska fickordbok är en norsk-svensk/svensk-norsk ordbok som innehåller cirka 32 000 ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse med mera.

Bildordböcker

Arabisk bildordbok

Den nya upplagan av Arabisk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med arabisk översättning, samt cirka 5 500 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och arabiska gör det enkelt att hitta i boken. Arabisk bildordbok behandlar 18 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Dansk bildordbok

Dansk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med dansk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och danska gör det enkelt att hitta i boken. Dansk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Engelsk bildordbok

Den nya upplagan av Engelsk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med engelsk översättning, samt cirka 5 500 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och engelska gör det enkelt att hitta i boken. Engelsk bildordbok behandlar 18 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Fransk bildordbok

Fransk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med fransk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och franska gör det enkelt att hitta i boken. Fransk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Italiensk bildordbok

Italiensk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med italiensk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och italienska gör det enkelt att hitta i boken. Italiensk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Norsk bildordbok

Norsk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med norsk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och norska gör det enkelt att hitta i boken. Norsk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Spansk bildordbok

Den nya upplagan av Spansk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med spansk översättning, samt cirka 5 500 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och spanska gör det enkelt att hitta i boken. Spansk bildordbok behandlar 18 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Turkisk bildordbok

Turkisk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med turkisk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och turkiska gör det enkelt att hitta i boken. Turkisk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.

Tysk bildordbok

Tysk bildordbok omfattar cirka 20 000 svenska ord och termer med tysk översättning, samt cirka 3 600 illustrationer. Bildordboken visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Register på svenska och tyska gör det enkelt att hitta i boken. Tysk bildordbok behandlar 17 ämnesområden, till exempel mat, kläder, kommunikation och samhälle och är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella.