Innehållsrika och tillförlitliga ordböcker från Sveriges största ordboksutgivare

Svensk ordbok

Svenska

 • En kvalitetsordbok som förklarar vad orden betyder.
 • En vidareutveckling av NE:s svenska ordbok.
 • Utarbetad av erfarna lexikografer.
 • Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
 • Uppgifter om stavning, ordklass, böjning och uttal.
 • Exempel på hur orden används och bildar sammansättningar.
 • Anger när ett ord första gången kan beläggas i svenskan.
Svensk synonymordbok

Svenska synonymer

 • En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
 • Mycket omfattande.
 • Synonymer ges inte bara till uppslagsorden utan även till ett stort antal fraser.
 • Synonymrikedomen gör det lätt att hitta det exakta ordet för det man vill förmedla.
 • En guldgruva för alla som skriver och vill variera sitt språk.
 • Ett utmärkt komplement till svensk ordbok.
Engelska pro

Engelska pro

 • Engelsk-svensk/Svensk-engelsk: över 7 000 nya ord
 • En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
 • En vidareutveckling av Norstedts engelska ordbok: professionell.
 • Utarbetad av erfarna lexikografer.
 • Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
 • Möjlighet att lyssna på uttalet.
 • Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
 • Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
 • Utförlig grammatisk information, t.ex. böjning och konstruktioner.
 • Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.
Engströms tekniska

Engströms tekniska

 • Engelsk-svensk/Svensk-engelsk
 • Ett välkänt standardverk från Sveriges största ordboksutgivare.
 • Den mest heltäckande tekniska ordboken på den svenska marknaden.
 • Lätt att använda och innehåller en stor mängd uppslagsord.
 • Ett självklart hjälpmedel för tekniska översättningar på alla nivåer.
 • Ett bra komplement till Engelska pro.
Gullbergs fackordbok

Gullbergs fackordbok

 • Från svenska till engelska
 • Ett välkänt standardverk från Sveriges största ordboksutgivare.
 • Innehåller över 200 000 uppslagsord och fraser.
 • Vänder sig till professionella användare inom näringsliv, förvaltning och undervisning.
 • Facktermer från flera hundra olika områden.
 • Ett bra komplement till Engelska pro.
Engelsk medicinsk

Engelsk medicinsk

 • Engelsk-svensk-engelsk.
 • Innehåller 22 000 ord och fraser.
 • En fackordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
 • En vidareutveckling av Peter H Collins Medicine: Engelsk–svensk–engelsk.
 • Uppslagsord och uttryck är försedda med engelska definitioner.
Tysk ordbok

Tyska

 • Tysk-svensk/Svensk-tysk: över 5 000 nya ord
 • En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
 • En vidareutveckling av Norstedts stora tyska ordbok.
 • Utarbetad av erfarna lexikografer.
 • Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
 • Möjlighet att lyssna på uttalet.
 • Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
 • Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
 • Utförlig grammatisk information, t.ex. böjning och konstruktioner.
 • Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.
Fransk ordbok

Franska

 • Fransk-svensk/Svensk-fransk: över 2 000 nya ord
 • En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
 • En vidareutveckling av Norstedts stora franska ordbok.
 • Utarbetad av erfarna lexikografer.
 • Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
 • Möjlighet att lyssna på uttalet.
 • Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
 • Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
 • Utförlig grammatisk information, t.ex. böjning och konstruktioner.
 • Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.
Spansk ordbok

Spanska

 • Spansk-svensk/Svensk-spansk: över 2 000 nya ord
 • En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
 • En vidareutveckling av Norstedts stora spanska ordbok.
 • Utarbetad av erfarna lexikografer.
 • Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
 • Möjlighet att lyssna på uttalet.
 • Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
 • Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
 • Utförlig grammatisk information, t.ex. böjning och konstruktioner.
 • Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.
Italiensk ordbok

Italienska

 • Italiensk-svensk/Svensk-italiensk
 • En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
 • En vidareutveckling av NE:s stora italienska ordbok.
 • Utarbetad av erfarna lexikografer.
 • Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
 • Ger träff även när man söker på böjda former.
 • Möjlighet att lyssna på uttalet.
 • Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
 • Ett rikhaltigt frasmaterial.
 • Utförlig grammatisk information, t.ex. böjning och konstruktioner.
Rysk ordbok

Ryska

 • Rysk-svensk/Svensk-rysk
 • En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
 • En vidareutveckling av Norstedts stora ryska ordbok.
 • Utarbetad av erfarna lexikografer.
 • Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
 • Möjlighet att använda virtuellt tangentbord med klickbara kyrilliska bokstäver.
 • Ger träff även när man söker på böjda former.
 • Möjlighet att lyssna på uttalet.
 • Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
 • Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
 • Utförlig grammatisk information, t.ex. böjning och konstruktioner.
 • Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.
 • Denna ordbok är lika användbar för svenskspråkiga som för ryskspråkiga användare.