Fem tips för att utöka ditt ordförråd – och få bättre språkkänsla

När kan man ett ord? Om man vet vad ordet betyder när man ser eller hör det, eller när man själv obehindrat använder ordet i vardagligt tal? Det finns inget exakt svar på den frågan, men storleken på vårt ordförråd är det som påverkar vår språkförståelse allra mest. Här får du fem tips på hur du kan utveckla ditt ordförråd, bland annat med hjälp av ordböckerna på Ord.se.

När vi beskriver en person som har lätt för att förstå och använda språk säger vi ofta att hen har god språkkänsla eller gott språköra. Men vad handlar detta om egentligen? Att ha lätt för språk bygger på en kombination av arv och uppväxtmiljö, men det finns faktorer vi som vuxna kan påverka, till exempel vårt ordförråd. Särskilt när det gäller ett andraspråk finns ofta en stor utvecklingspotential.

Ditt ordförråd hjälper dig att förstå helheten

Forskning vid Linköpings universitet visar att det som påverkar vår språkförståelse allra mest, redan från tidig ålder och framåt, är storleken på vårt ordförråd. Det inkluderar både de ord vi bara förstår men inte känner oss bekväma med att använda och de ord vi utan problem använder när vi pratar eller skriver. Det betyder också att avsaknaden av ett tillfredsställande ordförråd är ett hinder för språkförståelse och vidare utveckling av språket.

En studie genomförd vid institutionen för beteendevetenskap och lärande i Linköping visar att om 20 % av orden i en text är obekanta för oss går det inte att förstå texten. För språket är som ett pussel, och ju fler bitar du har på bordet desto lättare blir det att placera ut de resterande bitarna. Oavsett din utgångsnivå finns det mycket att vinna på att utöka ditt ordförråd, och dessutom ger det dig en växande självsäkerhet i olika språksammanhang. Här i bloggen hittar du några tips som kan hjälpa dig.

Ordförrådet får en annan funktion för andraspråket

När det handlar om att utveckla ett andraspråk, som för vår del ofta är engelska, har ordförrådet särskilt stor betydelse. Förstaspråket utvecklas främst genom att man sätter ord på saker, situationer och erfarenheter genom hela uppväxten. Hela språket kommer då att vila på en stabilare grund. När det gäller andraspråket sker utveckling vanligtvis genom översättning från förstaspråket, vilket ger en annan typ av process. Orden i andraspråkets ordförråd blir inte lika effektivt och funktionellt organiserade i vår hjärna.

För att över huvud taget kunna förstå och kommunicera blir ordförrådet en ännu mer central aspekt, eftersom man inte naturligt kan ta ut svängarna runt just det ord man söker. På andraspråket behöver vi kunna plocka fram nyckelorden för det vi vill förmedla, och sedan sätta igång och öva på att få ihop dem i ett språkflöde. Utan nyckelorden blir det närmast omöjligt att förstå eller göra sig förstådd, eftersom dessa utgör en slags språngbräda in i resten av flödet.

Låt ett ord leda dig vidare till nästa

Det finns många olika sätt att aktivt utvidga sitt ordförråd. Att läsa mycket, och då många olika typer av texter, är ett sätt. Ett annat av tipsen nedan handlar om att ta hjälp av digitala ordböcker för att få ett större ordförråd på ett lekfullt sätt.

Börja med att slå upp ett ord som du känner till och som du tror blir en bra ingång. Låt oss ta exemplet arbete, och se efter vilka ord som kommer upp när vi översätter det till engelska. Vi får ett antal synonymer med lite olika nyanser, men vi får bland annat också veta vad gräva diken, kapital och översättning heter på engelska.

Kanske blir man då nyfiken på olika varianter av ordet kapital, och går vidare med det.

Här finns ett antal intressanta ord för den som rör sig i finansvärlden, och kanske något som lockar till vidare läsning. Om inte kan man gå vidare med till exempel ordet utveckling.

Där kan man hitta många användbara synonymer vad gäller ordet utveckling, men får också veta vad råvarupriser, handelspolitik och arbetsmarknad heter på engelska. På det här sättet kan du ledas vidare till ord och uttryck du inte skulle komma på att slå upp, men som berikar ditt ordförråd på ett associativt sätt.

Fem tips för att utöka ditt ordförråd:

• Läs och lyssna till helt olika typer av texter. För att verkligen utvecklas behöver du ta till dig texter som ger dig en liten utmaning. Slå upp varje ord du inte känner igen och kolla även synonymer så att du får en bredare förståelse för ordet.

• Surfa runt i en digital ordbok, exempelvis här på Ord.se. Börja någonstans och hitta nya och intressanta ord genom att låta ett ord leda till ett annat på samma uppslagssida. Sätt in nya ord i meningar och lek med dem lite. Det allra bästa lärandet sker om man själv är aktiv och gör orden till sina egna.

• Spela någon form av digitalt ordspel med dina vänner, och kombinera på så vis nytta med nöje. Processen att komma på ord som passar in i spelet stimulerar dina tankar kring ord och språk på ett mer lekfullt sätt. Genom att spela med både äldre och yngre släktingar och vänner får du också ett inflöde med ord från olika åldersgrupper.

• Titta närmare på olika affix, det vill säga prefix och suffix och lär dig deras innebörd. Prefix är korta orddelar som läggs till före ett ord, på svenska exempelvis o-, miss- eller anti-. Suffix läggs till efter ett ord, exempelvis -aktig, -era eller -vis. Låt dem fungera som ledtrådar för att hjälpa dig att avkoda nya ord.

• Allt lärande fungerar mycket bättre om det är lustdrivet så fokusera på områden som intresserar dig, och som du tänker att du kan ha konkret användning för. Du kan exempelvis bestämma dig för att lära dig de engelska orden för olika musikinstrument, grönsaker eller sporter.