13 lånord från romani i svenska språket

Den romska flaggan

Svenska innehåller ett antal ord som under historiens gång har lånats in från det nationella minoritetsspråket romani. Romani eller romani chib (som ordagrant betyder det romska språket eller den romska tungan) är en samlingsterm för de språk som talas av romer runt om i världen. I Sverige har romani talats i olika former sedan 1500-talet och detta har lett till att romani har berikat det svenska ordförrådet med diverse lånord. Några av dessa lånord har blivit språkligt allmängods och några av det svenska språkets vanligaste ord. Här nedan följer ett axplock av romska lånord från vår svenska ordbok.

Prenumerera på den svenska ordboken

1. Tjej
Det förmodligen vanligaste lånordet i svenska från romani bör vara tjej som kommer från ett romskt ord med samma innebörd och har förekommit i svenska åtminstone sedan 1847.

En ung tjej fotograferad i Zagreb 2013. Foto: Paul Prescott/Shutterstock

2. Tji
Det till uttalet snarlika ordet tji, som huvudsakligen används i uttrycket att få tji eller tji fick du, är även det ett gammalt romskt lånord och betyder på svenska inte eller ingenting.

3. Mucka
Att mucka i betydelsen att lämna sin militärtjänst eller fängelset hör också till de äldre lånorden då det likt tjej och tji lånades in före 1847.

4. Jycke
Ett annat vanligt ord som har varit med sedan 1800-talet är jycke som konstaterades första gången redan 1898.

En jycke
En jycke. Foto: Monika Chodak/Shutterstock

Svenskt slangspråk

Störst påverkan på det svenska ordförrådet har dock romani haft på svenskt slangspråk, vilket än i dag innehåller ett stort antal lånord från romani såsom:

5. Lattjo
Betyder (tillfällig) förnöjelse eller något som lockar till munterhet. Ordet lattjo fick en evig plats i svensk populärkulturell kanon när Beppe Wolgers som Baloos svenska röst i filmen Djungelboken utbrast: "Vilken lattjo liten pryl" om Mowgli.

En björn
En björn på vischan. Foto: Shutterstock

6. Vischan
Ett lånord som tidigare har varit en del av det mer utpräglade slangspråket men som många nog inte inser att det kommer från romani är vischan som är inlånat från veš eller visj som betyder skog.

7. Ding
Kanske minns du skämttidningen En ding ding värld som gavs ut mellan 1992 och 2000. Men visste du att ding är ett lånord från romani? Ordet finns i svenskan sedan åtminstone 1934 och kommer av dinalo eller dingalo som betyder lätt tokig.

8. Haja
Ordet haja som i betydelsen att förstå lånades in från romani 1847.

9. Kirra
Punkteringen var snabbt kirrad, det vill säga snabbt ordnad. Ordet kirra finns i svenskan sedan 1929 och kommer från det romska ordet kira.

En tjej gör två tummar upp.
Foto: Yuliya Evstratenko/Shutterstock

10. Pröjsa
Det blev föräldrarna som fick pröjsa för kalaset. Ordet pröjsa kom in i svenskan cirka 1910. Vissa hävdar dock att ordet kan ha slaviskt ursprung.

11. Paja
Hela planeringen pajade. Ordet paja, i betydelsen bryta sönder eller förstöra, kom in i svenskan förhållandevis sent, närmare bestämt 1966 och kommer från pagra eller pasja.

Somliga av dessa inlånade slangord är inte så vanligt förekommande längre och ytterligare en del av dem har blivit direkt gammalmodiga såsom:

12. Sjuckert
Sjuckert betyder bra på svenska och kommer från ordet šukar (sjuk(k)ar) med betydelsen vacker eller fin.

13. Kurr
Ordet kurr i uttrycket råkurr innebär ett bråk med slagsmål.

Slagsmål
Ett riktigt råkurr. Foto: Dmitris Bindemanis/Shutterstock

Detta är långt ifrån en uttömmande lista då det finns en stor mängd romska lånord i svenskan. Det förekommer än i dag diskussioner lingvister emellan kring vilka ord som är romska lånord och vilka som inte är det. Det som dock står klart är att romani har haft stor påverkan på det svenska ordförrådet och att många av oss inte känner till hur vanliga romska lånord är i vårt vardagsspråk.

Filip Larsson
Christin Persson

Prenumerera på den svenska ordboken