Varför ska jag använda en ordbok?

En grupp studenter med en ordbok, dator och mobiler på ett bibliotek.

Det är en mycket bra fråga att ställa när internet ständigt fylls på med andra typer av tjänster för snabb översättning och olika tekniker för språkinlärning.

Flera av varandra oberoende källor både inom undervisning och bland internationella ordboksförlag menar att ordböcker hjälper till att utveckla det självständiga lärandet.

Självständigt lärande innebär att studenter tar kontroll och eget ansvar för sitt lärande, på grundval av både vad de lär sig och hur de lär sig det, skriver Oxford University Press.

Detta är nog så viktigt inom grundskolan och gymnasiet, men kanske ännu mer betydelsefullt i universitetsstudier och annan högre utbildning som ställer högre krav på studenterna att tillägna sig information från föreläsningar och i kurslitteratur på egen hand.

Inom högre utbildning är merparten av kurslitteraturen dessutom ofta på engelska. Då är ordböcker en behändig resurs för att undersöka olika betydelser, uttal, hur ord kan användas tillsammans samt exempel och fraser.

Diverse gratistjänster är smidiga när man snabbt vill slå upp ett ord, men det är sällan du får hela kontexten för att fullt ut förstå och kunna använda ordet korrekt när du skriver olika typer av texter.

Läs mer om vad som utmärker våra digitala ordböcker

En som förstått värdet av en encyklopedi och ordböcker i studierna är Johanna Schuhmeier, som vi träffade när NE mötte Lunds studenter i samband med terminsstarten.

– Jag pluggar till psykolog och slår upp psykologiska termer som jag inte riktigt förstår i de engelska böckerna, säger Johanna Schuhmeier som använder uppslagsverket och NE:s ordböcker i sina studier vid Lunds universitets psykologprogram.

Med våra ordböcker på Ord.se kan du vara säker på att du får rätt definition av ordet du slår upp. Du får även utförlig grammatisk information om till exempel böjning och konstruktion.

Ordboken ger dig rikligt med exempel, och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.

Ordboken finns tillgänglig när som helst och var som helst så länge du har nätåtkomst och du kan vara inloggad i mobilen, plattan och på datorn samtidigt.

Självklart kan du använda våra ordböcker för blixtsnabb översättning, men de erbjuder också en mycket djupare förståelse av språk för den som tar sig tid att använda verktyget fullt ut.

Läs våra tips om hur du bäst använder våra digitala ordböcker