Så använder du en ordbok smartast på affärsresan

På affärsresan är det extra viktigt att uttrycka sig trevligt, tydligt och professionellt, för att kunna resa hem med väl utfört arbete i bagaget. Ordböckerna på Ord.se hjälper dig att hitta de korrekta begreppen och samtidigt rätt nyanser för att undvika onödiga missförstånd.

Spänn fast säkerhetsbältet – prenumerera på Engelska Pro, Engströms engelska tekniska och Gullbergs fackordbok.

Under affärsresan står ofta den verbala kommunikationen i centrum. Vi möts för att prata om samarbeten, om pågående eller framtida projekt, för att reda ut eventuella problem och för att staka ut vägen framåt. Dessutom möts vi för att lära känna varandra bättre så att kontakt på telefon och mejl fungerar smidigare.

Trots att vi i Sverige har goda språkkunskaper och ofta använder framför allt engelska lånord som en naturlig del av språket, finns en del luriga ord och begrepp som kan ställa till det. Eftersom vi generellt sett är så bra på engelska är det viktigt att känna till dem. Här är några fallgropar att se upp med:

Avtal, diskussioner och förhandlingar

Diskussioner och förhandlingar kring överenskommelser och avtal är ofta en utmaning eftersom det är många begrepp och detaljer som ska hanteras. Parterna kan också ha delvis olika agendor vad gäller det som avtalet reglerar, och alla vill säkerställa att inga otydligheter senare visar sig vara till egen nackdel. För det första kan ordet avtal översättas på en rad olika sätt, beroende på vilken typ av avtal det gäller. Allt från det lite tyngre ordet contract till det mer vardagliga deal.

I tjänsten Ord.se Pro får du möjlighet att söka i flera ordböcker samtidigt.
Jämför resultaten i Engelska Pro och Gullbergs fackordbok nedan.

Kompanjon eller partner?

Ibland är det så lurigt att ett svenskt ord som uttalas på engelska betyder något närliggande men ändå med fel innebörd. Ett sådant ord är kompanjon, som lätt blir companion, men då betyder kamrat, följeslagare eller sällskap, och därmed missvisande i affärssammanhang.

På engelska använder man istället ordet partner, som på svenska tidigare mest användes om en persons kärlekspartner, men nu förvisso är en helt etablerad synonym till kompanjon i affärssammanhang. Ordet partner har till och med blivit lite av ett trendigt ord inom marknadsföring eftersom det antyder en god och långsiktig relation.

Jämför innehållet i de digitala ordböckerna

Oroa dig inte för koncernen

Ett annat lurigt exempel är koncern, som uttalat på engelska (concern) betyder oro eller bekymmer, vilket är en association man inte vill skapa i affärssammanhang. Istället använder man vanligtvis ordet group, vilket på svenska kan kännas som ett mycket vagt begrepp.
Menar du istället verkligen grupp är det viktigt att precisera närmare vilken typ av grupp som avses. Ibland passar ordet group väl även då, men det kan också vara bättre att använda exempelvis section, cluster eller team. Och kanske bör du ibland lägga till ett ord för att förtydliga, exempelvis working group.

Vaga kärleksaffärer vs. business

Ytterligare ett ord man bör se upp med är affär, som ingår i många sammansättningar som är relevanta i en svensk miljö, exempelvis affärsidé, affärsplan och affärslogik. Om man flyttar med sig ordet affär in i ett engelskspråkigt sammanhang blir det lätt tokigt och till och med obegripligt.

Det engelska ordet affair är ganska vagt och betyder angelägenhet, sak eller grej, men för lätt tankarna till exempelvis kärleksaffär eller någon typ av uppmärksammad skandal. Nyckelordet här är förstås i stället business, som lätt bildar par med exemplen ovan.

Numera använder vi i vissa miljöer även ordet business som en naturlig del av det svenska språket, vilket gör det enklare att inte trampa fel. Menar man ett fysiskt inköpsställe är det korrekta ordet istället shop eller store.

Bransch, grenar och industrier

Det är lätt att tro att ordet bransch kan flyttas över till engelska. Det låter som att det skulle kunna vara ett engelskt lånord. Men ordet betyder i sin enkla form gren, och används följaktligen i affärssammanhang i betydelsen filial, avdelning eller liknande. De mer korrekta begreppen är line of business, trade, industry, segment eller kanske sector.

En branschorganisation blir a trade association, en branschtidskrift blir a trade paper och IT-branschen blir the IT industry. Med så många synonymer att välja mellan är det en god idé att kolla upp det korrekta begreppet för vad du menar i förväg.

VD:n som ställer till det

Sist men inte minst vill vi ta upp den klassiska tabben att använda vår svenska förkortning för verkställande direktör även på engelska.

Då står förkortningen för venereal disease, det vill säga könssjukdom. Personer som har mycket kontakt med svenska företag förstår oftast vem som avses, men det kan ändå bli lite pinsamt. För personer som inte stött på begreppet tidigare blir det hela lätt lite förbryllande.

På engelska använder man istället CEO (chief executive officer), MD (managing director) eller ibland president. Begreppet CEO kommer från USA men har fått allt mer fäste även internationellt, medan MD mest används i Storbritannien. President används ibland istället för CEO men kan också vara en person som är underordnad CEO och då mer operativ. En sådan person kan även kallas COO (chief operating officer).

I en del miljöer är titlar en viktig aspekt som visar på de hierarkier som finns i gruppen. Att trampa fel här kan vara känsligt. Det är därför en god idé att kolla upp vilka titlar personerna har, som du ska träffa och vad de innebär.

Kom ihåg!

  • Ett avtal kan på engelska kallas många olika saker
  • Din kompanjon blir din partner
  • Koncern blir group
  • Affärer blir business
  • Bransch blir line of business, trade eller industry
  • En svensk VD blir på engelska CEO

Verkar det vara mycket att hålla reda på? De allra flesta personer du möter i internationella affärssammanhang är öppna och måna om att tolka eventuella språkfadäser på ett välvilligt sätt, men rätt ordval och nyanser hjälper ändå samtalen snabbare och säkrare framåt mot mål.

Lycka till med kommunikationen på affärsresan!

Spänn fast säkerhetsbältet – prenumerera på Engelska Pro, Engströms engelska tekniska och Gullbergs fackordbok.

Frågor? Mejla ord@ne.se