En språktjänst i översättarens tjänst

Vi besökte SFÖ:s medlemsdagar i Göteborg för att visa nya Ord.se Pro och lära oss mer om facköversättarnas vardag och arbetsvillkor.

NE möter facköversättare

För några veckor sedan besökte vi Sveriges facköversättarförenings medlemsdagar i Göteborg. Det var två givande dagar där vi lärde oss mycket om hur en översättares vardag och arbetsvillkor ser ut och hur Ord.se Pro kan underlätta översättarens arbete.

Sveriges facköversättarförening (SFÖ) är en ideell branschorganisation för facköversättare och översättningsföretag. Majoriteten av medlemmarna arbetar i små företag eller enpersonsföretag.

Under våra möten med de hundratal översättare som vi träffade i Göteborg fick vi lära oss om en komplex men också rolig och givande arbetstillvaro. Översättare upplever stor frihet att styra sina arbetstider och att ägna sig åt sin språkpassion och kreativitet. Många har arbetstoppar och dalar under olika delar av året och upplever även en stress i att leverera inom korta deadlines och dessutom hinna med administration.

Vi har tagit fram Ord.se Pro primärt för att göra översättningsarbetet smidigare och snabbare men även för att främja språkpassionen och kreativiteten med hundratusentals översättningar, ordförklaringar och synonymer i våra digitala kvalitetsordböcker. NE:s och Norstedts digitala ordböcker hittar du bara hos oss!

Läs mer: Så funkar Ord.se Pro