Lyssna på uttalet

Visste du att du kan lyssna på uttalet i alla våra digitala ordböcker? Vi använder oss av en tjänst som heter ”Readspeaker”.

Visste du att du kan lyssna på uttalet i många av våra digitala ordböcker? Vi använder oss av en tjänst som heter ”Readspeaker”.

Mänsklig kommunikation bygger på samtal och våra ordböcker är ett behändigt verktyg i kommunikationen med vänner, familj, kollegor, samarbetspartners och medmänniskor som talar olika språk. Uttalet är en viktig del av det.

Så här funkar readspeaker i våra digitala ordböcker:

  1. Klicka på högtalarsymbolen.

  2. Klicka på den markerade texten och lyssna på uttalet.

  3. Lyssna både på det svenska uttalet och på ordträffarna i det översatta språket.

  4. Lyssna på uttalet i fraserna på det översatta språket.

  5. Öva på uttalet.

Använd våra ordböcker, lyssna på uttalet och skapa goda samtal med din omgivning. 

Har du feedback på våra digitala ordböcker? Mejla ord@ne.se