Fem anledningar att använda NE:s arabiska bildordbok

En bild säger mer än tusen ord. Bilder och ord tillsammans säger allt! Arabisk bildordbok är en användbar ordbok för både nybörjare och professionella såväl inom undervisning som i yrkeslivet och vardagen. Här är fem anledningar att använda NE:s arabiska bildordbok.

قاموس بصري عربي
.يجمع القاموس الكلمة والرسم لفهم فوري

.الصورة تساوي ألف كلمة فالصور والكلمات سويا تلخص كل شيء
القاموس البصري العربي قاموس شامل يشرح كل مصطلح عن طريقة
الرسم والكلمة باللغة العربية واللغة السويدية، وهو موجه لعموم الناس
ويلبي احتياجات كل من يسعون للحصول على المصطلحات، مثل العثور
على مصطلح غير معروف والتحقق من معني كلمة والترجمة والإعلان
.وتعليم اللغة والمواد التعليمية الإضافية وما إلى ذلك

Arabisk bildordbok

 

1. Kombinerar ord och bild för direkt förståelse

NE:s arabiska bildordbok är en mycket omfattande bildordbok och visar betydelser med bilder och tillhörande förklaringar på svenska och arabiska. Boken vänder sig till alla som söker en exakt term, som vill se vad ett ord betyder eller som vill hitta en översättning.

2. Omfattning

NE:s arabiska bildordbok är den enda svensk-arabiska bildordboken som finns på marknaden och omfattar cirka 20 000 ord och 5 500 illustrationer. Bildordboken är mycket tydligare än en vanlig ordbok och visar föremål och företeelser som annars skulle kräva långa förklaringar.

Köp den arabiska bildordboken via Ord.se

3. Pedagogiskt upplägg

Innehållet i bildordboken är indelat i 18 ämnesområden med olika underavdelningar. Varje begrepp har förutom den svenska och arabiska motsvarigheten en illustration som fungerar som en visuell definition. Bildordboken består av tre delar:

• introduktion och innehållsförteckning
• ordbok med ämnesvis indelning
• register på svenska och arabiska

4. Enkel att använda

En bildordbok förstås av alla, vilket gör den användbar i många situationer. Det finns flera sätt att hitta ordet du söker:

• via den färgkodade kapitelöversikten
• via de svenska och arabiska registren
• genom att bläddra dig fram till rätt bild

5. Relevant och modern

Ett stort antal specialister och källor har konsulterats för att säkerställa att bildordboken har ett relevant innehåll och rätt terminologi. Denna utgåva har moderniserats för att spegla teknikutvecklingen, vilket medfört många nya ord och reviderade illustrationer.

Köp den arabiska bildordboken via Ord.se

Upptäck även våra bildordböcker på danska, engelska, franska, italienska, norska, spanska, turkiska och tyska

Eller prenumerera på vår digitala arabiska ordbok på Ord.se