Bli vän med din utländska kollega – så kan ordboken vara till nytta

I arbetslivet tillbringar vi ofta mer tid med våra kollegor än med våra privata vänner. Ibland kan det vara svårt att veta hur vi bäst kommunicerar i det gränsland som lätt uppstår, särskilt om kollegan pratar ett annat språk än du. Med hjälp av ordböckerna på Ord.se hittar du rätt begrepp och nyanser, så att relationen kan utvecklas på det sätt ni båda känner er bekväma med.

Vanligtvis pratar vi engelska med kollegor som har ett annat modersmål än vi själva, och då är det värdefullt att styra rätt bland alla synonymer och artighetsfraser som finns i det engelska språket. Om kollegans modersmål inte heller är engelska kan det även vara en god idé att bekanta sig närmare med vanliga ord och uttryck på den personens förstaspråk.

Läs mer om våra elva digitala ordböcker på åtta språk

Funderar du på ordboksinköp till företaget? Upptäck vad som ingår i Ord.se Pro

Självklart hjälps vi åt att förstå varandra om det finns ett ömsesidigt intresse av fördjupad vänskap, men ju mer förberedd man är desto bättre. Är man inte helt säker på var man har varandra blir det än viktigare att kommunicera väl genomtänkt.

Så – hur kommer du igång med ett samtal som inte direkt rör gemensamma arbetsuppgifter? När det gäller vilka ord och uttryck som är relevanta att kolla upp kommer du långt med sunt förnuft, men vi vill ändå ge dig några tips på vägen.

Fin middag eller käka en bit?

Att träffas och äta någonting tillsammans är för de allra flesta ett enkelt och trivsamt sätt att umgås utanför arbetstid. Då faller det sig också naturligt att prata om lite av varje, vilket gör att man lär känna varandra bättre.

Bild som visar multisök-funktionen på Ord.se
Är ni ett mångspråkigt företag? Med Ord.se Pro får användarna tillgång till multisök-funktionen och kan därmed söka efter ett ord i alla ordböcker ni prenumererar på.

Det kan dock vara klokt att välja ord utifrån graden av formalitet så att alla förstår vad det är du föreslår, och kan känna sig avslappnade i det. Det är skillnad på att meet up for dinner och att grab a pizza, och med lite fingertoppskänsla avgör du vilket som passar bäst i situationen.

Ska du dela en pizza med din utländska kollega? Med britten heter det takeaway och med amerikanska kollegan takeout. I Engelska Pro på Ord.se hittar du rätt ord för rätt kontext.

Välj frågor som lämnar spelrum

Att fråga om kollegans familj är något du inledningsvis bör vara försiktig med. För en del är familjesituationen en väldigt privat sak, medan andra glatt delar med sig av bilder på barnbarnen. Det kan också vara svårt att svara lite svepande på frågor kring ens familj, och man kan känna sig inträngd i ett hörn.
Tänk också på att inte ställa frågor som du själv inte är bekväm med att svara på, eftersom varje vettig samtalspartner förmodligen bollar tillbaka frågan till dig sedan.

Bättre då att fråga om fritidsintressen. Då kan samtalet enkelt styras till olika nivåer utifrån vad som känns naturligt, och det är lätt att ställa följdfrågor som visar att du är intresserad men som inte känns för påflugna. Bra ingångar kan vara att bygga vidare på uttryck som leisure time, free time, recreation eller helt enkelt hobbies.

Låt berättelserna flöda

Precis som i alla andra sammanhang blir ett samtal bättre om vi turas om att lyssna och prata, och hela tiden ställer följdfrågor och uppmuntrar varandra att berätta mer.

En del personer har naturlig fallenhet för att berätta historier medan andra behöver lite hjälp på traven. Alla blir dock glada av att känna att lyssnaren verkligen uppskattar vad man har att säga och vill veta mer. Det kan därför vara en god idé att kolla upp några begrepp som enkelt kan slängas in för att leda samtalet framåt, som Tell me more about that eller What happened next?

Samtala, prata eller snacka?

Att lära känna en kollega närmare handlar mycket om att prata med varandra, både på jobbet och i sammanhang som är relaterade till jobbet, exempelvis lunch, AW eller en middag.

Längre fram blir ni kanske så goda vänner att ni gör upp egna planer helt utanför arbetet, kanske för att gå på bio, spela tennis eller ta med barnen på utflykt. Men fram till dess rör sig mycket kring samtal, och då kan det vara smart att veta vilka uttryck som bäst representerar olika typer av ”prat”.

Exempelvis skiljer sig conversation från chat och ett olyckligt ordval riskerar att sätta onödiga ramar för pratstunden. Och ordet gossip betyder förvisso skvaller men kan ibland även användas som slang för väldigt avslappnat prat. Det är alltså inte säkert att den kollega som föreslår gossip verkligen menar att ni ska skvallra om chefen.

 

Den svåra konsten att ge komplimanger

Till sist vill vi lyfta lite på locket kring något som många tycker är svårt när det gäller personer med annat modersmål, från andra kulturer, med annat kön eller kanske annan ålder – nämligen komplimanger. Lika fint som en bra komplimang kan landa, lika konstig stämning kan det bli om den landar fel.

En komplimang känns mer äkta om den kommer spontant, så det är klokt att förbereda några begrepp som sedan finns nära till hands när din kollega gör något ovanligt bra, visar upp sidor som gör dig imponerad eller helt enkelt har en riktigt förtjusande hatt på sig. Ordet bra kan exempelvis uttryckas på en stor mängd olika sätt, som alla ger en nyans åt det du säger.

Kom ihåg!

  • Föreslå en bit mat på ett passande sätt
  • Fråga hellre om fritidsintressen än om familj
  • Öva in några följdfrågor
  • Låt samtalets typ visa vägen
  • Ge komplimanger som landar rätt

Många undersökningar visar att det finns mycket att vinna på att bli vän med sina kollegor, på den nivå som känns bra för alla inblandade förstås. Har kollegan ett annat modersmål kan det vara särskilt berikande att knyta lite närmare kontakt. Att läsa på lite i förväg ger dig större säkerhet i relationsskapandet och hjälper dig att undvika missförstånd och obekväma situationer.

Läs mer om Ord.se Pro och teckna en prenumeration på de ordböcker ni behöver i företaget

Lycka till med dina nya utländska vänner!