Få rätt på det viktigaste i ekonomispråket med NE:s ordböcker

Allt oftare står vi inför situationer på jobbet där både muntlig och skriftlig kommunikation måste ske på engelska. När det handlar om ekonomi är det särskilt viktigt att det blir rätt – för att undvika missförstånd som i värsta fall kan få ödesdigra konsekvenser. Dessutom är det värdefullt om du och dina medarbetare alltid kan kommunicera på en hög professionell nivå. Det skapar trovärdighet och styrker er position i alla affärssammanhang. Här får du några tips att ta med på vägen.

Kanske behöver du snabbt få grepp om innehållet i årsrapporter och annan finansiell information på engelska eller plötsligt översätta din presentation om företagets ekonomiska läge för utländska besökare. För att få rätt på både ekonomiska grundbegrepp och nyanser är det viktigt att ta hjälp av en ordbok som är specialiserad på företagsekonomiska termer. På Ord.se hittar du och dina medarbetare snabbt och enkelt allt ni behöver för att navigera rätt och nå framgång med er kommunikation.

Här är några exempel som hjälper dig att klara ut det viktigaste:

Rätt bolagsform kan ändå bli fel

När det gäller olika bolagsformer finns en del att tänka på i internationella sammanhang. Våra svenska bolagsformer kan förstås helt enkelt översättas, men kom ihåg att lagar och regelverk för olika former varierar mellan olika länder. En bolagsform rakt översatt från svenska till engelska kan på andra marknader ha andra ramverk än här. Om detta är viktiga aspekter kan du söka mer information hos exempelvis Business Sweden eller en lämplig branschorganisation och på så vis vara säker på att du vet vilka ramverk som gäller i det aktuella fallet.

Om du vill översätta de svenska bolagsformerna till engelska finns några olika begrepp att hålla reda på. Enskild firma brukar benämnas private firm eller private business. Ett handelsbolag kallas trading company eller trading partnership. Kommanditbolag blir limited company eller limited partnership, och aktiebolaget blir joint stock company, men kan även benämnas public limited company (PLC) om det är börsnoterat och private limited company om det inte är börsnoterat. I USA används oftast helt enkelt corporation. Vårt svenska AB blir då PLC eller Ltd (förkortning för Limited) och i USA Inc (förkortning för Incorporated).
När det gäller ekonomisk förening kan man för det mesta använda economic society, men här förekommer också en rad olika begrepp, exempelvis consumer union, corporate association och trade association. Stöter man på någon variant av dessa begrepp kan det vara rimligt att tro att det som avses är en ekonomisk förening.

Läs mer om våra ordböcker här

Moder- och dotterbolag – med andra familjemetaforer

När det handlar om moder- och dotterbolag är det lite lurigt att styra rätt, eftersom man även på engelska använder en familjemetafor, fast på ett annat sätt än på svenska. Moderbolaget blir korrekt översatt parent company, även om mother company även förekommer. En rad andra språk som tyska och franska använder också modermetaforen här. Det är när det handlar om dotterbolag och systerbolag som man bör se upp. Förvisso förekommer daughter company lite här och där, men den korrekta översättningen av dotterbolag är subsidiary eller affiliated company medan systerbolag utan problem blir sister company, men även fellow subsidiary eller group company.

Med karta och kompass bland omsättning, intäkter och utgifter

Finansiella rapporter av olika slag innehåller vanligtvis matriser med kolumner som anger olika värden. Det är viktigt att kunna identifiera de kolumner som ger dig den information du letar efter. Ett centralt begrepp i sådana här sammanhang är förstås omsättning. Den är ett nyckeltal som inte säger någonting om ett företags lönsamhet men trots detta ofta används som ett mått på framgång. Dock ger den en tydlig indikation om ett företags storlek, vilket också är viktig information. På engelska brukar man använda turnover eller sales, men även de mer vaga begreppen business och trade förekommer här.

Söker man däremot intäkter, vilket är ett begrepp med starka band till omsättning men ändå inte samma sak, är revenues den korrekta översättningen. Förenklat kan man säga att när intäkter vägs samman med utgifter, expenses, får man ett resultat, return eller profit. I nästa steg bryter man ner siffrorna i olika typer av resultat, och då kan begrepp som rörelseresultat, earnings before interest and taxes (förkortat EBIT) eller bruttoresultat, gross income, dyka upp.

Andra kolumner kan ange tillgångar, som blir assets, eller skulder, som blir liabilities inom ramen för finansiell information. Om ordet skuld översätts i andra sammanhang väljer man hellre debts.

Läs mer om våra ordböcker här

Samgående och uppköp – om konsten att slå sina påsar ihop

Inom större koncerner är det vanligt att samgåenden eller uppköp sker med jämna mellanrum. Det finns till och med ett eget begrepp för detta på engelska, mergers and acquisitions (eller helt enkelt M&A). Pratar man om uppköp/inköp i andra sammanhang använder man hellre purchase eller kanske buying. Avses stora, mer centraliserade uppköp är bulk purchase eller bulk buying mer korrekt.
I många inköpsavtal finns särskilda villkor som den ena eller båda parter måste uppfylla. Dessa benämns vanligtvis terms eller kanske stipulation men skulle också helt enkelt kunna beskrivas som conditions.
Vid både samgående och uppköp, där siktet är inställt på en lång och fruktbar relation, finns mycket att vinna på korrekta och nyanserade översättningar av finansiell information. Det är viktigt att alla parter får tillgång till rätt underlag för beslut och känner sig inkluderade i verksamheten för att nå framgång.

Kom ihåg:

  • Gå inte vilse i bolagsformsdjungeln.
  • Moderbolaget blir på engelska ett föräldrabolag.
  • Hitta nyckelbegreppen för att styra rätt bland kolumnerna.
  • Se upp med avtalsvillkoren.

Det finns förstås mängder av andra ord och begrepp inom ekonomiområdet som du och dina medarbetare behöver få koll på för att styra verksamheten i rätt riktning.

Med en prenumeration på Ord.se finns hjälpen alltid nära till hands.

Det är en god investering i att aldrig behöva trampa i klaveret när det gäller ekonomiska termer på andra språk. Lycka till med verksamhetsutvecklingen!