Nyhet: engelsk medicinsk ordbok på Ord.se

Nu finns en digital engelsk medicinsk ordbok på Ord.se. Peter H Collins tryckta ordbok Medicine (utgiven av Norstedts fackordböcker) har länge varit omöjlig att få tag på i bokhandeln. NE gör nu verket tillgängligt i digital form och vi kallar den kort och gott Engelsk medicinsk.

Den digitala ordbokens uppslagsord och uttryck är, precis som i den tryckta förlagan, försedda med engelska definitioner, vilket inte bara preciserar ordens betydelse utan också ger en ökad kännedom om det område som ordboken speglar.

Prenumerera på Engelsk medicinsk

Som alla NE:s digitala ordböcker ger den alltså betydligt mer än bara översättning. Exemplen och fraserna hjälper användaren att bruka ordet rätt och i rätt sammanhang.

"Vi ser tydligt hur Engelsk medicinsk kan vara ett nyttigt och prisvärt verktyg för universitetsstudenter och doktorander i exempelvis medicin och biomedicin. Den är även mycket användbar för företag inom till exempel Life Science-branschen", säger Fredrik Bengtsson, VD för NE Sverige AB. "Detta är ett välkommet tillskott i vårt utbud av professionella ordböcker och fackordböcker för företagssegmentet och den vetgiriga allmänheten."

Den gedigna bakgrunden till Engelsk medicinsk

Norstedts fackordböcker har som grund haft en serie engelska fackordböcker utgivna av Peter Collin Publishing Ltd. Tidigare utgivna engelsk-svensk-engelska titlar är Business, Computing/Information Technology och Law. På 1990-talet fogades ytterligare en titel till serien: Medicine, som omfattade ett brittiskt-amerikanskt ordförråd från det medicinska området. Det är alltså denna ordboks databas som NE nu erbjuder i digital form på Ord.se.

Engelsk medicinsk i korthet:

• Engelsk-svensk-engelsk.
• Innehåller 22 000 ord och fraser.
• En fackordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
• En vidareutveckling av Peter H Collins Medicine: Engelsk–svensk–engelsk.
• Uppslagsord och uttryck är försedda med engelska definitioner.

Prenumerera på Engelsk medicinsk

Läs mer om alla våra ordböcker