En språktjänst från NE
Svenska

Här hittar du uppgifter om hur ord stavas, böjs och uttalas, men även hur ordet definieras och vilken ordklass det har. Vidare får du annan språkrelaterad information som ordled, konstruktion, bruklighet, synonymer och betydelsenyanser. Orden sätts också in i språkliga exempel, inte minst vanliga uttryck och idiom. Även ett ords historia beskrivs med när det första gången kan beläggas i svenskan.

Svenska synonymer

Norstedts svenska synonymordbok är en guldgruva för alla som producerar text och vill variera sitt språk, till exempel författare, journalister, översättare, studenter och bloggare. Med synonymer menas ord som är olika till formen men har närliggande betydelser.

Engelska pro

Norstedts Engelska pro är den mest omfattande ordboken till och från engelska som finns på marknaden. Här får du tillgång till mängder av ord och fraser. Du hittar gammalt, nytt, vardagligt och fackbetonat språk. Vill du ha den bästa engelska-svenska/svensk-engelska ordboken ska du välja Norstedts Engelska pro.

Engströms tekniska

Einar Engströms tekniska ordböcker är de största och mest heltäckande tekniska ordböckerna på den svenska marknaden. De har under flera decennier varit självklara hjälpmedel inom näringsliv, industri, forskning, undervisning och förvaltning.

Gullbergs fackordbok

Ingvar E. Gullbergs fackordbok är en guldgruva som täcker flera hundra olika fackområden och är ett bra komplement till Norstedts engelska ordbok – professionell.

Tyska

Norstedts tyska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från tyska som finns på marknaden. Här får du tillgång till mängder av ord och fraser. Du hittar gammalt, nytt, vardagligt och fackbetonat språk. Innehåller uppgifter om genus, böjning och oregelbundna former. Vill du ha den bästa tysk-svenska/svensk-tyska ordboken ska du välja Norstedts tyska ordbok.

Franska

Norstedts franska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från franska som finns på marknaden. Här får du tillgång till mängder av ord och fraser. Du hittar gammalt, nytt, vardagligt och fackbetonat språk. Innehåller uppgifter om genus, böjning och oregelbundna former. Vill du ha den bästa fransk-svenska/svensk-franska ordboken ska du välja Norstedts franska ordbok.

Spanska

Norstedts spanska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från spanska som finns på marknaden. Här får du tillgång till mängder av ord och fraser. Du hittar gammalt, nytt, vardagligt och fackbetonat språk. Innehåller uppgifter om genus, böjning och oregelbundna former. Vill du ha den bästa spansk-svenska/svensk-spanska ordboken ska du välja Norstedts spanska ordbok.

Italienska

Norstedts italienska ordbok är den största och mest heltäckande ordboken till och från italienska. Tyngdpunkten ligger på det moderna allmänspråket, men ordboken innehåller även äldre språk, vardagligt språk och vanliga regionala varianter. Här finns också fackbetonade ord och uttryck inom ekonomi, data, medicin, teknik, musik, sport etc. samt ett rikhaltigt frasmaterial.

Arabiska

Vår arabiska ordbok är den mest omfattande ordboken till och från arabiska som finns på marknaden. Här får du tillgång till över 50 000 uppslagsord, 32 000 fraser och omkring 70 000 betydelser. Till stor hjälp för dem som inte har svenska som modersmål är att de svenska orden har uppgifter om genus både i den svensk-arabiska delen och den arabisk-svenska delen.

Ryska

Norstedts stora ryska ordbok är den största ryska ordboken till och från svenska på marknaden med sina 144 000 ord och fraser. Ordboken innehåller moderna, allmänspråkliga ord och fraser men även ord från en mängd fackområden. Norstedts stora ryska ordbok vänder sig till alla som privat, i sitt arbete eller i sina studier behöver en modern och omfattande ordbok.

NE:s ordböcker

De randiga ordböckerna gavs tidigare ut av Norstedts. NE tog över utgivningen 2015 men ränderna går aldrig ur. Aktuella, innehållsrika och tillförlitliga – bästa ordboksvalet för alla som sysslar med språk.

Vad finns på Ord.se?

NE:s ordböcker

Tryckta ordböcker

Utforska katalogen och köp våra tryckta ordböcker hos återförsäljare.

Inspirerande artiklar

Få ut det mesta av ditt ordboksanvändande med inspirerande artiklar om språk.

Kom igång enkelt!

Valfri ordbok
19 kr/ mån

Börja prenumerera

Prenumerera på valfri ordbok för 19 kronor per ordbok och månad. Det tar bara några minuter att skapa ett konto och prenumerera på hur många ordböcker du vill.

Tillgängliga ordböcker

Engelska pro, svenska, svenska synonymer, Engströms tekniska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska och arabiska. Fri tillgång till engelska gratis (större ordbok vid prenumeration).